Tímto článkem prodávající upozorňuje a rovněž poučuje kupujícího, který je spotřebitelem, na možnost odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu v souladu s ust. § 1829 odst. 1 o.z. následovně:

Odstoupení od smlouvy

 

Do 14 dnů máte nárok na odstoupení od smlouvy bez odůvodnění. Stejně tak v případě smlouvy o poskytování služeb od začátku plnění smlouvy, máte nárok na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez důvodu.

Doba odstoupení platnosti uplyne 14 dní od data, kdy jste vy nebo třetí osoba, která jste uvedli převzali produkt.

Kupující je povinen odstoupení od kupní smlouvy zaslat prodávajícímu písemně dopisem na adresu sídla prodávajícího:

O3 W.cz s.r.o., Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno / nebo elektronicky na emailovou adresu: info@o3w.cz.

K odstoupení může kupující použít formulář.

Můžete využit Vaše právo Odstoupení od smlouvy, pokud před uplynutím výše uvedené lhůty zašlete oznámení o odstoupení.

Poučení o odstoupení od kupní smlouvy

V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky obdržel. (kromě těch nákladů, které byly způsobeny tým, že kupující nezvolil nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí)

Během refundace použijeme stejnou platební metodu použitou při původní transakci, pokud výslovně nesouhlasíte s používáním jiného způsobu platby. Z tohoto důvodu vám nebudou účtovány žádné dodatečné náklady. Vrácení platby lze zadržet, dokud produkt nevrátíte, nebo neověříte, že jste jej vrátili: je třeba vzít v úvahu dřívejší datum.

Jste povinen vrátit produkt nebo jej předat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od zveřejnění svého prohlášení o odstoupení od smlouvy. Termín je považován za splněný, pokud produkt odešlete před uplynutím lhůty 14 dnů.

Mějte také na paměti, že budete nést přímé náklady na vrácení výrobku.

 

Odstoupění od smlouvy

12.9.2018, Brno

O3W.cz s.r.o.