Ochrana osobních údajů

Zde naleznete informace o zpracování osobních údajů našich zákazníků nebo návštěvníků internetového obchodu O3W.cz s.r.o. a uchazečů o zaměstnání v naší společnosti.

Zavazujeme se k tomu, že zpracování dat v souvislosti s provozem internetového obchodu je v souladu s ustanoveními tohoto prospektu a platnými právními předpisy.

INFORMACE O SPRÁVCI DAT

O3 W.cz s.r.o.
Adresa: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno 
IČ: 05914159
DIČ: CZ05914159
Zákaznická linka: +420 776 151 588
Kontakt na zákaznický servis: Magdaléna Korcsmáros
e-mail: magdalena@o3w.cz

Provozovatel internetového obchodu respektuje ústavní základní právo na ochranu osobních údajů, podle kterého má každý právo zveřejňovat a používat své osobní údaje. Při používání internetového obchodu nejsou data sbíraná od návštěvníků a registrovaných uživatelů sdílena s žádnou třetí stranou, není zveřejněna.

Poskytovatel služby je oprávněn jednostranně tuto informaci o správě dat jednostranně měnit. Novelizovaná ustanovení nabudou účinnosti pro uživatele poprvé po zveřejnění na internetových stránkách.

ZÁKAZNICKÝ ÚČET

Zákaznický účet slouží primárně pro snadnější objednávání zboží, sledování stavu objednávky a doručení faktury. Zákazník má možnost založit si účet sám, nebo mu bude založen automaticky při první objednávce v e-shopu.

 Zpracovány budou kontaktní údaje uvedené ve formuláři (jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo) a dále osobní údaje ve formě nákupní historie. Zákazník má možnost sám údaje aktualizovat nebo doplňovat; za správnost údajů odpovídá Zákazník.

 Výše jmenované údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání účtu. Pokud nebude účet aktivně použit v posledních třech let, budou tyto osobní údaje vymazány.

 V rámci účtu si může Zákazník nastavit formu komunikace – může tak sám aktivovat nebo deaktivovat různé druhy obchodních sdělení, které mu mohou být doručovány. V případě, že Zákazník nechce žádnou formu obchodního sdělení, budou jeho údaje z registračního formuláře využity pouze pro vyřizování jednotlivých objednávek a související úkony, případně další účely, pro které se souhlas zákazníka nevyžaduje.  Zákazník má možnost si účet sám zrušit, případně může kontaktovat Infolinku O3W.cz s.r.o. Zrušení je však možné až po úplném dokončení poslední objednávky.

KUPNÍ SMLOUVA

Za účelem plnění kupní smlouvy zpracovává O3W.cz s.r.o. osobní údaje Zákazníka / Kupujícího, a to v rozsahu nutném pro plnění kupní smlouvy (jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefon a údaje ohledně zboží, fakturační údaje). Kupující tyto osobní údaje poskytuje během objednávání a převzetí zboží přímo, anebo prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud má účet zřízen. V případě, že Kupující nemá uživatelský účet, budou jeho osobní údaje zpracovány po dobu minimálně dvou let od uzavření kupní smlouvy resp. převzetí zboží (doba pro uplatnění reklamace); pokud nebude nutné zpracování pro další účely, které povoluje zákon (soudní spor). Po uplynutí této doby zpracování, budou údaje smazány. Pokud má Kupující uživatelský účet, platí doba zpracování osobních údajů stanovená pro uživatelský účet. Z plně anonymizovaných údajů, které již nejsou osobními údaji, O3W.cz s.r.o.  vytváří obchodní a marketingové statistiky ohledně užívání produktů. Tyto anonymní statistiky může O3W.cz s.r.o. poskytnout třetí straně. 

HROMADNÝ ODBĚR NOVINEK

O3W.cz s.r.o. zasílá všem svým zákazníků, od kterých získal e-mailovou adresu v souvislosti se svou obchodní činností, hromadný newsletter - tedy obchodní sdělení ohledně svého zboží a nabízených služeb, a to v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Pokud si Zákazník nepřeje tato hromadná obchodní sdělení dostávat, může projevit svůj nesouhlas, a to pomocí odkazu uvedeném v e-mailu, kterým je takovýto Newsletter doručen nebo pomocí nastavení komunikace v uživatelském účtu.

COOKIES

Za účelem zlepšení námi poskytovaných služeb využívají naše internetové stránky soubory cookies. Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Soubory cookies tak slouží ke správné funkčnosti internetových stránek, pomáhají například dokončit proces nákupu nebo při zapamatování si přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže tyto údaje není třeba znova zadávat.

Dále jsou cookies používány při zjišťování, které stránky a funkce používají naši návštěvníci nejčastěji; tím můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku požadavkům zákazníka. Nebo nám cookies pomáhají zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží; příště se tak už nebude zobrazovat například reklama, o kterou návštěvním nemá zájem. Podle informací, které získáme pomocí cookies nelze však přímo identifikovat konkrétní osoba, pouze koncového zařízení. Zpracování těchto údajů zakládáme na našem oprávněném zájmu (úprava a cílení reklamy, úprava a zlepšování funkčnosti stránek).

Další obecné informace k souborům cookies naleznete například zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Možnosti nastavení internetového prohlížeče

Při první návštěvě stránek našeho internetového obchodu jste upozorněni na cookies. Pokud neprovedete změnu v nastavení pomocí Vašeho internetového prohlížeče, vycházíme z toho, že s používáním cookies souhlasíte.

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Změnu nastavení můžete provést kdykoliv budete chtít.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android

Kdo jsou zpracovatelé údajů, které pomocí cookies získáme?

Google Adwords

podmínky ochrany soukromí jsou dostupné zde:

https://policies.google.com/technologies/ads

a úpravy nastavení vašeho soukromí můžete provést ve svém osobním profilu na Google.

Facebook (střední a východní Evropa)

Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko;

podmínky ochrany soukromí jsou dostupné zde:

https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

a úpravy nastavení soukromí můžete upravit ve svém Facebook profilu.

ZPRACOVATELÉ

O3W.cz s.r.o. může osobní údaje Zákazníka předat dalším zpracovatelům nebo příjemcům (zejména dopravce nebo pošta). Aktuální výčet zpracovatelů je následující:

Příjemci osobních údajů (pouze kontaktní údaje pro doručování)

Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČO: 47114983 – doručování písemností

 

Příslušné platební brány

 

Pro oblast cookies jsou zpracovatelé/příjemci uvedeni u informací o cookies.

PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro případ, že bude Zákazník nebo návštěvník internetového obchodu chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně osobních údajů, může kontaktovat infolinku. Má rovněž právo podat stížnost u ÚOOÚ (www.uoou.cz).

Zákazník/ návštěvník internetového obchodu má jako subjekt osobních údajů právo na informace o zpracování svých osobních údajů, právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) a právo na vysvětlení od O3W.cz s.r.o. týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud tento zjistí nebo se domnívá, že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy a právo požadovat odstranění takto vzniklého stavu a zajištění nápravy.

Zákazník/ návštěvník internetového obchodu dále může požadovat omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování údajů a má právo kdykoliv písemně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu info@o3w.cz, aniž by tím byla dotčena zákonnost jejich zpracování předcházející takovému odvolání.

Zákazník/ návštěvník má ode dne 25. 05. 2018 právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, pokud to připouští právní úprava, a má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zákazník/ návštěvník internetového obchodu si je vědom toho a souhlasí s tím, že O3W.cz s.r.o. může jím poskytnuté osobní údaje poskytnout k případnému dalšímu zpracování osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu dalším shora uvedeným příjemcům. Zákazník/ návštěvník poskytl své pravdivé osobní údaje zcela svobodně, vědomě a dobrovolně a je si vědom toho, že za jejich neposkytnutí nemůže být nijak sankcionován.

ZABEZPEČENÍ

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Přístup k osobním údajům je umožněn jen pověřeným pracovníkům, a to pouze zabezpečenou cestou pomocí schválených přístupů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zajištění dostatečné ochrany osobních údajů, vybral a prověřil vhodné zpracovatele. Pokud je to možné a účelné, využívá Správce šifrování a pseudoanonymizace, zejména při přenosu dat.

 

 

 

8.8.2018                                                                                                   O3W.cz s.r.o.