Informace o záruce

 

1. Záruka

Rozsah záruky

V případě, že společnost O3W.CZ s.r.o. nedodrží stanovené obchodní podmínky, můžete podat stížnost podle občanského zákoníku.

Na co máte právo?

Podle vašeho výběru můžete mít následující záruční nároky:

Můžete požádat o opravu nebo výměnu, pokud je výkon, který jste si vybrali, nemožný nebo byste vynaložili nepřiměřené dodatečné náklady na vaši firmu. Pokud jste nepožádali o opravu nebo výměnu, požádali o přiměřenou dodávku protiplnění, případně můžete opravit či dát opravit chybu na účet podniku, případně ukončit smlouvu.

Budete mít možnost přejít z jednoho z vašich vybraných práv na jiný, ale náklady musíte hradit vy, kromě když je to odůvodněné, nebo by podnik to odůvodnel.

Jaká je vaše lhůta pro ověření žádosti o záruce? 

Jste povinen hlásit chybu hned po objevení, nejpozději však do dvou měsíců od zjištění chyby. Zároveň bych jsem chtěli upozornit na skutečnost, že po dvouleté promlčecí lhůtě po provedení zakázky již nemůže uplatnit záruční práva.

Komu můžete vymáhat nárok?

Můžete uplatnit nárok vůči podniku.

Jaké další podmínky má uplatnění Vašich práv o záruce? 

Do šesti měsíců od data doručení neexistuje žádná jiná podmínka pro uplatnění vašeho nároku na záruční nárok nad rámec doručení chyby, pokud potvrdíte, že produkt nebo služba byla poskytnuta společností O3W.cz s.r.o. Po šesti měsících ode dne doručení musíte prokázat, že zjištěná závada již nastala v okamžiku dodání.

2. Záruky na výrobky

V jakém případě máte právo na záruku na výrobky?

V případě vady zboží (výrobku) můžete podle svého uvážení uplatnit nárok uvedený v části 1.

Jaké práva máte?

Jako nárok na záruku na produkt můžete požádat o opravu nebo výměnu poškozeného výrobku.

V jakých případech je výrobek považován za vadný?

Výrobek je vadný, pokud nesplňuje požadavky na jakost, které jsou platné při jeho uvedení na trh, nebo pokud nemá vlastnosti specifikované výrobcem.

Jaká je vaše lhůta pro ověření žádosti o záruce? 

Záruku na výrobek můžete potvrdit do dvou let od uvedení výrobku na trh výrobcem. Po uplynutí této lhůty ztratí nárok.

Komu můžete vymáhat nárok?

Reklamace na výrobky můžete uplatnit pouze vůči výrobci nebo distributorům pohyblivého produktu. Musíte prokázat vadu výrobku při uplatnění odpovědnosti za výrobek.

V jakém případě je výrobce (distributor) osvobozen od záruce na výrobek?

Výrobce (distributor) je osvobozen od závazku týkajícího se odpovědnosti za výrobek pouze tehdy, pokud dokáže, že:

  • výrobek byl vyroben nebo uveden na trh pro nepodnikatelské činnosti, nebo -
  • chyba nebyla rozpoznatelná v době uvedení na trh podle nejmodernějšího stavu techniky a stavu techniky
  • vada produktu vyplývá z uplatnění zákonného nebo povinného regulačního požadavku.

Výrobce (distributor) má důkazat jen jeden z uvědených k odůvodnění výjimky.

Rádi bychom Vám připomněli, že kvůli stejné chybě nemůžete uplatnit nároky na záruku a záruku na výrobek současně. V případě úspěšné validace nároku na záruku na výrobek však můžete uplatnit nárok na záruku na vyměněný výrobek nebo jeho opravu výrobci.

 

12.9.2018, Brno

O3W.cz s.r.o.